The news is by your side.

Vetëm 38% e garancisë sovrave e shfrytëzuar nga bizneset

Kredia e vënë në dizpozicion nga sektori bankar për të gjihë bizneset për të përfituar kredi në kushtet kur likuiditeti ishte i munguar ( garancia sovrane) ishte 11 miliardë lekë. Bankat nuk kërkojnë kolateral pasi e mbulon shteti dhe interesi është i subvencionuar nga shteti. Në total janë 342 biznese që kanë përfituar nga garancia e parë sovrane me vlerë 4.2 miliardë lekë nga 674 aplikime që janë 6.8 miliardë lekë.

Vlera në total e marrë në kredi deri tani është thuajse e barabartë me shumën totale të dizbursuar deri më tani për paketën e dytë të pagave të ofruar nga qeveria.

Leave A Reply

Your email address will not be published.