The news is by your side.

Mungesa e bankave në Shqipëri në raport me popullsinë

Bashkimet dhe shitblerjet e bankave e kanë ulur ndjeshëm numrin e degëve bankare në raport me popullsinë e vendit. Të dhënat nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) tregojnë se vitin e kaluar Shqipëria numëronte 18.71 degë bankare për 100 mijë banorë.

Ky tregues ka ardhur duke u ulur në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 2014, kur shënohej niveli prej 22.07 degësh për 100 mijë banorë. Pas vitit 2015, sektori bankar shqiptar hyri në një proces përqendrimi, që e uli numrin e bankave të licencuara nga 16 në 12. Kjo ka sjellë mbylljen e një numri të konsiderueshëm të degëve dhe agjencive bankare.

Aktualisht, Shqipëria ka depërtimin e dytë më të ulët të degëve bankare në popullsi, pas Kosovës, me 16.16 degë për 100 mijë banorë.

Mali i Zi është shteti me numrin më të lartë të degëve bankare në raport me popullsinë, me 40.85 për 100 mijë banorë, i ndjekur nga Bosnja me 30.01, Serbia me 27.6 dhe Maqedonia e Veriut me 24.11.

Përgjithësisht, tendenca e depërtimit të njësive fizike të shërbimit bankar është në rënie në të gjitha vendet e rajonit. Kriza e zgjatur ekonomike solli rritje të raportit të kredive me probleme dhe ulje të fitimeve të bankave. Nevoja për një kontroll më rigoroz të shpenzimeve bëri që shumica e bankave të frenonim zgjerimin e rrjetit, madje të mbyllnin një pjesë të degëve ekzistuese.

Leave A Reply

Your email address will not be published.