The news is by your side.

Ligji i ri për sigurimin e detyrueshëm të shtëpisë

Për 5 muajt e parë të këtij viti sigurimet e prera në kategorinë e dëmtimeve në pronë rezultojnë 8.3 milion dollarë, 18.6% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo vjen pas tërmetit të vitit të kaluar dhe nevojës për sigurime vullnetare për të minimizuar rrezikun financiar. Por pavarsisht rritjes së interesit të qytetarëve për sigurim vullnetar të pronës AMF ka bërë gati një ligj i cili rekomandon që prona të sigurohet në mënyrë të detyrueshme ky cdo pronar shtëpie duhet të paguajë 15 deri në 25 euro në vit për një kompensim deri në 25.000 euro në rast fatkeqësie natyrore. Është akoma e paqartë nëse parlamenti do ta votojë këtë ligj dhe po ashtu si do të jetë mënyra e menaxhimit të këtij fondi të madh financiar: në do jetë shtetërore apo në fond të përbashkët me kompanitë private të sigurimit.

Leave A Reply

Your email address will not be published.