The news is by your side.

Mungesë konkurrence mes taksive të licensuara?

Tregu i taksive është vendosur nën hetim nga Autoriteti i Konkurrencës për shkak të ankesave në drejtim të operatorëve në kryeqytet. Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i ankesave rezulton se pothuajse të gjitha ndërmarrjet që operojnë në tregun e transportit të udhëtarëve me taksi (4+1 vende) në qytetin e Tiranës, zbatojnë tarifën fillestare tavan prej 250 lekë për 1.5 km e para.

Leave A Reply

Your email address will not be published.