The news is by your side.

Adam Smith- “The Wealth of Nations”

Nga cikli: “Të mëdhenjtë e mendimit liberal!”

Adam Smith( 1723-1790) është padyshim një nga emrat më të mëdhenj të shkencave ekonomike dhe themeli i shumë prej teorive shekullore që ende sot përdoren në studime dhe tregje. Vepra e tij më e njohur dhe ndikuese është “The wealth of nations”- “Pasuria e kombeve”, e publikuar në vitin 1776

Smith krijoi themelin intelektual të ekonomiksit modern, tregjeve dhe tregtisë së lirë. Pohimi i tij se një “dorë e padukshme” është në zemër të tregut është ngë frazat më të cituara në ekonomiks. Ai gjithashtu eksploroi ndarjen e forcës punëtore, përfitimet e shkëmbimeve tregtare, lëvizshmërinë e kapitalit, varësinë e tregjeve nga biznesi dhe qeveria dhe të mirat publike që dukshëm përbën një edukim universal.

Vepra e tij ndikoi padyshim të gjithë bashkëkohësisht, cilindo ekspert dhe ekonomist të mëvonëshëm, tregjet dhe deri në ditët tona. Nëse ekonomiksi do kishtë një bibël, do ishte libri i Adam Smith!

Leave A Reply

Your email address will not be published.